0% Khí thải ra môi trường

Nhà máy sinh khối

Tại RCR, năng lượng được tái tạo liên tục.

Tại RCR, năng lượng không bị lãng phí mà được tái tạo liên tục. Năng lượng do máy tạo ra được thu hồi và tái sử dụng, năng lượng nhiệt tỏa ra lúc sản xuất được dùng để cung cấp cho hệ thống sưởi ấm.

Sử dụng nguyên liệu thô tinh khiết

Từ năm 2006, RCR đã chọn không sử dụng nó nữa các nguyên liệu thô giải phóng oxit nitơ, nguyên nhân chính gây ra các sắc tố mưa axit.